Gyorsmenü: Klánok :: Történelem :: Legjobb játékosok :: Bajnokságok :: Térkép  ::         ::  Jelenlegi idő: ; (Erdély, Kárpátalja):  ::  ::  Facebook ::  Discord ::  Twitch ::  Steam ::  Youtube ::  Drive 
AoC-ban egy épület felépítéséhez szükséges időt a 3xT/(n+2) képlet adja meg, ahol

- „T” az épület eredeti építési ideje (vagyis ha a folyamatot teljes egészében csak egy falusi végzi),
- „n” pedig az építők száma.

Az alábbi táblázat szemlélteti – százalékban kifejezve – az eredeti építési idő csökkenését:Tehát egy épület feleannyi idő alatt történő felépítéséhez 4 falusit kell alkalmazni. Négyszer gyorsabb építéshez már 10 falusi szükséges stb.

Az építés hatékonyságának megértését Lord_Captn_Kidd észrevétele segíti. A bevezetőben ismertetett képlet átalakítható a T/[1+(n–1)/3] formára. Ebből kiolvasható, hogy az első falusihoz csatlakozó minden további építő hatékonysága az egyedül építő falusi hatékonyságának harmadával egyenlő.

Általános megfigyelés, hogy leggyakrabban megéri szétosztani az építőket, mint csoportban építtetni velük. Néhány következtetés az építési hatékonysággal kapcsolatban:

1. Ha 3 falusi áll rendelkezésre, és 3 tornyot kell felépíteni, akkor külön-külön építve 50 sec, együtt építve 3x50x0,6 = 90 sec az építési idő.
2. Amikor a népesség száma elérte a házak alapján képezhető maximumot, és kizárólag a TC gyárt egységet (falusit), akkor nem éri meg több falusival építtetni a következő házat.

Utóbbi megállapítás egy kis magyarázatot igényel. Ha grafikusan jelenítenénk meg a munkavégzést az idő függvényében, akkor – 4 db falusival számolva – a következő ábrát kapnánk:Az „A” esetben 1, míg a „B” esetben 4 falusi építi a házat. (Egy ház építési ideje és egy falusi kiképzési ideje egyaránt 25 sec.) Színmagyarázat:

- piros: Építés miatt kieső hasznos munkaidő.
- zöld: Hasznos munkaidő.
- fekete: Legyártandó falusi „nem létezés” miatt kieső hasznos munkaideje.

Az ábráról le lehet olvasni, hogy az „A” esetben 25, valamint 50 sec hasznos munkaidő esik ki építés és „nem létezés” miatt, míg a „B” esetben 50 és 37,5 sec értékek adódnak.

Összegezve tehát házak miatti poplimit esetén ha 1 falusival épül a következő ház, akkor 75, ha 4 falusival épül a következő ház, akkor 87,5 másodperc esik ki a hasznos munkavégzésből.

Kel lemetlen érzés hallani a jelzést, ha házhiány miatt nem tudunk falusit gyártani, de emiatt nem szabad több emberrel építtetni a házat, mivel így még nagyobb veszteség éri a gazdaságot. Ez a megjegyzés ugyanakkor nem vonatkozik arra az esetre, ha – pl. boomoláskor – több falusi gyártása egyszerre akad el.

2 db elakadt falusi gyártásánál az ábra a következőképpen alakul:A kieső hasznos munkaidőket összesítve az „A” és a „B” esetben is 125-125 másodperc adódik.

3 db elakadt falusi gyártásánál az ábra a következőképpen alakul:A kieső hasznos munkaidőket összesítve az „A” esetben 175, míg a „B” esetben 162,5 másodperc adódik..

Utóbbi két ábráról tehát leolvasható, hogy 2 db elakadt falusi gyártásakor mindegy, hogy 1 vagy 4 falusi építi a következő házat, 3 db vagy több elakadt falusi gyártásakor viszont már 4 falusival éri meg az építés.

Forráscikk szerzője: gutter_rat (1999)
Fordította és kiegészítette: Apollo17hu (2010)
Forrás: [link] (MFO)